Abolicionizmo Muziejus

LIETUVOS ABOLICIONISTĖS

Lietuvoje abolicionizmo ir moterų emancipacijos idėjas pradėjo G. Petkevičaitė-Bitė. 1920 m. Jos iniciatyva buvo įsteigta Lietuvos abolicionisčių draugija.

 

1935 m. Paulinos Kalvaitytės-Karvelienės dėka Aboliucionisčių draugija pasiekė, kad būtų panaikinta legali prostitucija Lietuvoje.

„Kol mūsų lytis bus perkama, o vyrai pirkėjai, tol turėsime vyruose matyti savo interesų priešus. Tol turėsime jungtis į atskiras nuo vyrų draugoves vien apgynimui savo reikalų. Nors tai liūdna teisybė, bet visur žmonių tarpe paplitusi: kad kol viena žmonijos dalis lenksis, tol kita aną jodys sprandais. Galingesnė tauta skaudžia silpnesnę, turtingesnis luomas skaudžia mažiau pasiturintį, valdininkai skaudžia pavaldinius, ponai – tarnus, vyrai – moteris.“ – G. Petkevičaitė – Bitė 

(Raštai, IV t. Pasikalbėjimai. Vilnius, 1967, p. 262–264.)