Abolicionizmo Muziejus

ĮSTATYMAS LIETUVOJE

Šiuo metu Lietuvoje galioja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas (2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869, įsigaliojo 2017-01-01, teisės akto redakcija įsigaliojo nuo 2022-11-01).

 

Šio įstatymo 487 straipsnis numato, jog vertimasis prostitucija ar (ir) atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtraukia baudą nuo 90 iki 140 eurų. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.