Abolicionizmo Muziejus

KAS YRA G38?

G38 – tai Bendroji rekomendacija Nr. 38 (2020 m.) dėl prekybos moterimis ir mergaitėmis pasaulinės migracijos kontekste. 

 

 

Šioje bendrojoje rekomendacijoje valstybių, Konvencijos Šalių, įsipareigojimai kovoti su visų formų prekyba žmonėmis, kaip numatyta Konvencijos 6 straipsnyje, įgyvendinami atsižvelgiant į pasaulinės migracijos kontekstą. Prekybos žmonėmis keliai dažnai sutampa su mišriais migracijos srautais. Komitetas pabrėžia, kad neteisėtai gabenamos moterys ir mergaitės yra ypač pažeidžiamos dėl prekybos žmonėmis, ir pabrėžia sąlygas, kurias sukuria ribojantys migracijos ir prieglobsčio režimai, verčiantys migrantus rinktis neteisėtus kelius.

 

 

Šioje bendrojoje rekomendacijoje Komitetas patvirtina, kad tiek kiekviena valstybė atskirai, tiek visos valstybės kartu privalo užkirsti kelią prekybai moterimis ir mergaitėmis. Valstybės taip pat privalo užkirsti kelią paklausai, kuri skatina išnaudojimą ir veda prie prekybos žmonėmis. Jame išdėstytos praktinės gairės, kaip įgyvendinti kovos su prekyba žmonėmis intervencijas, kurios grindžiamos požiūriu, apimančiu lyčių lygybės ir tarpsektorinę perspektyvą, daugiausia dėmesio skiriant moterų ir mergaičių žmogaus teisių įgyvendinimui kaip strateginiam prioritetui siekiant darnaus vystymosi.

 

Ji primena tarptautinėje teisėje, įskaitant Komiteto jurisprudenciją, numatytus valstybių, šios Konvencijos Šalių, įsipareigojimus nustatyti prekybos žmonėmis aukas, padėti joms ir jas apsaugoti, užkirsti kelią jų pakartotinei viktimizacijai ir užtikrinti galimybę kreiptis į teismą bei nubausti kaltininkus.

 

(General recommendation no.38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration. OHCHR. https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no38-2020-trafficking-women)