Abolicionizmo Muziejus

TARPVALSTYBINĖ PROBLEMA

Prostitucija – tarpvalstybinė problema, kurios šalis negali išspręsti viena pati. ES šalys, ir ne tik, privalo glaudžiai bendradarbiauti kovodamos su prostitucija, kaip prekybos žmonėmis forma. Dėl teisinių skirtumų tarp šalių, kai vienose šalyse prostitucija legalizuota, kitose – dekriminalizuota, o dar kitose – visiškai kriminalizuota, seksualinis išnaudojimas prostitucijos tikslais ir prekyba žmonėmis tik didėja. Tokia situacija skatina prekybą žmonėmis ir išnaudojimą tiek kiekvienos šalies viduje, tiek už jos ribų. O tai tampa palankia terpe sutenerių, prekeivių žmonėmis klestėjimui.