Abolicionizmo Muziejus

LYGYBĖS MODELIS

Lygybės modelis, dar vadinamas Šiaurės šalių modeliu, tai politinių priemonių, parengtų remiantis prostituciją išgyvenusiųjų patirtimi, rinkinys, skirtas komercinio seksualinio moterų išnaudojimo problemoms spręsti. Juo apsaugomos ir dekriminalizuojamos moterys prostitucijoje, išnaudojamos seksualiniais tikslais, o sekso pirkėjai ir išnaudotojai traukiami atsakomybėn už sekso pirkimą ir pardavimą.

 

Lygybės modelis buvo sukurtas 1999 m. Švedijoje. Modelį taiko ir įgyvendina daugybė šalių, siekiančių apsaugoti moterų teises. Jo priėmimas Švedijoje davė teigiamų rezultatų mažinant sekso pirkimo paklausą, o tuo pačiu ir prekybą žmonėmis. Remiantis Lygybės modelio nuostatomis, buvo sukurta pagalbos sistema moterims, nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis ir norinčioms pasitraukti iš sekso industrijos.

Kaip veikia lygybės modelis:

 

1. Mažina sekso pardavimą ir pirkimą.

Nusikalstamumo našta tenka suteneriams, prekeiviams žmonėmis ir viešnamiams, kurie išnaudoja moteris. Sekso pirkėjai laikomi atsakingais ir atskaitingais už seksualinių veiksmų pirkimą.

 

 

2. Remia visus asmenis, kurie yra pažeidžiami dėl išnaudojimo. Dekriminalizuoja asmenis, dirbančius eskortu ar viešnamiuose, taip parodant jiems, kad įstatymas yra jų pusėje. Jie nebėra policijos taikinys. Į juos žiūrima kaip į nusikaltimo aukas ir liudytojus.

 

 

3. Prevencinės ir išnaudojimo nutraukimo (Exit) priemonės leidžia visiems asmenims turėti pasirinkimą nebūti perkamiems ar parduodamiems sekso tikslais ir remia visų lygybę ir galimybes.

 

 

 

Lygybės modelis:

 

1. Apsaugo ir remia asmenis, norinčius pasitraukti iš prostitucijos.

 

 

2. Apsaugo ir palaiko asmenis, kurie nenori užsiimti prostitucija.

 

 

3. Įgalina prekybos žmonėmis aukas ištrūkti išnaudojimo tinklo.

 

 

4. Užkerta kelią moterų kūno pavertimui preke ir objektyvizavimo kultūrai.