Abolicionizmo Muziejus

KOALICIJA
LIETUVA BE PROSTITUCIJOS

Koalicija „Lietuva be prostitucijos“ tai nevyriausybinių organizacijų, išreiškiančių tvirtą poziciją prieš moterų ir vaikų išnaudojimą prostitucijos tikslais bei smurtą lyties pagrindu, tinklas.

 

Koalicija „Lietuva be prostitucijos“ (toliau – Koalicija) suburta 2022 m. birželio mėn.

 

Koalicijos globėja Prof. Dalia Leinartė, JT moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto narė ir buvusi pirmininkė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė ir Kembridžo universiteto Lucy Cavendish koledžo bendradarbė.

 

Koalicijos vizija

Lietuva be moterų ir vaikų seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais.

 

 

Koalicijos misija

Siekti veiksmingo pasipriešinimo moterų ir vaikų seksualiniam išnaudojimui prostitucijos tikslais ir smurtui lyties pagrindu, užtikrinant moterų teisių ir lygių galimybių principų įgyvendinimą.

Koalicijos tikslai

Koalicija siekia:

·pripažinti, kad prostitucija, nuo kurios daugiausiai nukečia moterys ir vaikai, yra ne darbas, o grubus žmogaus teisių pažeidimas ir orumo pažeminimas bei viena iš smurto lyties formų;

·pripažinti, kad prostitucija nėra asmens pasirinkimas, o organizuotas nusikaltimas ir prekybos žmonėmis forma;

 

·dėti visas pastangas, kad nuo seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais būtų apsaugoti pažeidžiamiausi visuomenės nariai;

 

·pripažinti, jog prostitucija yra rimta kliūtis pagarbių santykių tarp moterų ir vyrų kūrimui, moterų padėties viešajame ir privačiame gyvenime gerinimui bei lyčių lygybei Lietuvoje;

 

·valstybė pripažintų, jog prostitucija dėl žalos visuomenei yra priskiriama prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, prisiimtų atsakomybę bei kartu su NVO organizuotų specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą asmenims, nukentėjusiems nuo prostitucijos ir patrauktų atsakomybėn asmenis vykdžiusius nusikalstamą veiką.

Koalicijoje susivienijo 15 Lietuvos organizacijų

Koalicijos susikūrimo istorija

2022 m. birželio 1 d. nevyriausybinės organizacijos, dirbančios moterų teisių ir prieš bet kokį smurtą prieš asmenis srityje, nutarė suvienyti jėgas ir susiburti į koaliciją Lietuva be prostitucijos (KLBP).

 

 

Dar 2013 m. gegužės 21 d., siekiant atkreipti dėmesį į Lietuvoje vis dar egzistuojančią problemą – prostituciją, kuri glaudžiai susijusi su prekyba žmonėmis, sutenerių veiklą, o ypač vaikų išnaudojimą, Dingusių žmonių šeimų paramos centro iniciatyva Lietuvos Respublikos Seime buvo suorganizuota tarptautinė konferencija „Prostitucija: kaip užtikrinti teisingumą?“. Konferencijoje dalyvavo Švedijos ambasadorė Lietuvoje Sesilija Rustriom Ruin (Cecilia Ruthström-Ruin), Dingusių žmonių šeimų paramos centro tarybos pirmininkė Ona Gustienė, asociacijos „Mouvement du Nid“ vadovė Kler Kidė (Claire Quidet) ir asociacijos „Mouvement du Nid“ atstovas Erikas Ponselė (Eric Poncelet). Konferencijos globėja – LR Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

 

Dingusių žmonių šeimų paramos centro atstovė Natalija Kurčinskaja pabrėžė, kad remiantis Švedijos patirtimi, galime pasakyti: prostitucija – tai smurtas prieš žmogų, o šiandienos visuomenėje prostitucija vis dar laikoma tik moters pasirinkimu, nors šioje nelegalioje veikloje dalyvauja ir vyrai. Už seksualinių paslaugų pirkimą Lietuvoje vyrai beveik nebaudžiami. Todėl reikia siekti pakeisti dabar galiojančius įstatymus nebausti į prostituciją įtrauktų moterų, o kriminalizuoti prostitucijos paslaugų pirkėjus. Tam būtina keisti Lietuvoje vyraujančias patriarchalines nuostatas ir mitus: „prostitucija – seniausia pasaulyje profesija, prostitucija – moterų pasirinkimas, prostitucija – tai moterų problema“ bei kriminalizuoti seksualinių paslaugų pirkimą.

 

 

Sekančiais metais, 2014 m. birželio 19-20 d., Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro iniciatyva Lietuvos Respublikos Seime suorganizuota Tarptautinė Stop Traffick! konferencija „Seksualinių paslaugų poreikio dekonstravimas: Moterų išnaudojimo per prostituciją ir prekybą žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais prevencija“. Renginį globojo seimo narė V. V. Margevičienė ir Švedijos ambasadorė Cecilia Ruthström-Ruin. Renginio tikslas buvo aptarti prostitucijos bei sekso pirkimo poreikio mažinimo būdus Švedijos modelio kontekste, skatinti efektyvios pagalbos prekybos žmonėmis aukoms teikimą, didinti sąmoningumą apie šias problemas Lietuvoje bei siekti reikšmingų pokyčių šioje srityje šalies mastu.

 

Palaikymą šiai iniciatyvai parodė įvairios valstybinės ir nevalstybinės įstaigos, organizacijos, institucijos bei jų atstovai, žiniasklaida, Švedijos ambasadorė Cecilia Ruthström-Ruin bei Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje patarėja ekonomikos ir politikos klausimais Vanna Chan, tarptautinės Stop Traffick! konferencijos partneriai – Švedijos ambasada, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada, Airijos Imigrantų taryba (angl. The Immigrant Council of Ireland ( ICI)), Bulgarijos Lyčių tyrimų fondas (angl. Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF)), Tarpkultūrinė moterų asociacija „Monika“ (angl. Multicultural Women‘s Association „Monika“), Viduržemio jūros Lyčių studijų institutas (angl. Mediterranean institute of Gender Studies (MIGS), Kipras, Lietuvos krikščioniško fondo aukštoji mokykla (LCC), Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO), Dingusių žmonių šeimos paramos centras (DŽŠPC), Moterų informacijos centras (MIC), Lietuvos Caritas, Vyrų krizių centras Kaune (VKC), Kauno moterų draugija (KMD), Pagalbos moterims linija (PML), Moters pagalba moteriai (MPM), Lietuvos emocinės paramos telefoninių tarnybų asociacija (LEPTA).

AČIŪ VISIEMS, KURIE PRISIDĖJO

Puslapio turinį rengė:

 

Eglė Puidokaitė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

 

 

Puslapį ir piešinių dizainą kūrė:

STUD.IO_05 by TRACK_05

 

 

Prie AM puslapio turinio parengimo prisidėjo:

 

Dr. Dalia Puidokienė, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Natalija Kurčinskaja, Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Audronė Kisielienė, Socialinių inovacijų fondas, Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centras

 

Ypatingas AČIŪ prie puslapio ir turinio kūrimo prisidėjusioms

Marina Vassalo ir Adriana S. Thiago.